Επίπεδα καλούπια κοπής

Τα επίπεδα καλούπια κοπής χρησιμοποιούνται για την κοπή χάρτινων κουτιών συσκευασίας όπως για παράδειγμα κουτιά φαρμάκων και τσιγάρων.